Disclaimer_

Disclaimer - The Content Bitches - concept, copy en communicatie seo en webdesign - Den Haag

Deze website_

The Content Bitches dragen kwaliteit en dus zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en actualiteit hoog in het vaandel. Zo ook voor haar eigen website. Toch kunnen onvolledigheden en onjuistheden optreden.
The Content Bitches aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de aangeboden informatie.
The Content Bitches behouden zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
The Content Bitch aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De content van deze website_

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van The Content Bitches.